Välkommen till forskningsstudien PACUTI

En jämförelsestudie av pivmecillinam och amoxicillin/klavulansyra (PAC) vid behandling av akut febril UVI

Vid akut febril urinvägsinfektion (UVI) är det viktigt att välja rätt antimikrobiell behandling för att så snabbt och effektivt som möjligt lindra symtomen och förebygga komplikationer. Därför har vi startat en klinisk studie där vi jämför effektiviteten av pivmecillinam och amoxicillin/klavulansyra (PAC) mot ciprofloxacin, trimetoprim/sulfa (TMX) och ertapenem som behandling för vuxna patienter med akut febril UVI orsakad av ESBL-bildande tarmbakterier (EPE). 

Vad är PACUTI?

En randomiserad kontrollerad studie

Detta är en randomiserad och kontrollerad studie, vilket innebär att patienterna slumpmässigt tilldelas olika behandlingar för att minimera bias och säkerställa rättvisa resultat. Forskningen är ett samarbete mellan Lunds Universitet och Helsingborgs lasarett. Studien samordnas praktiskt från Helsingborgs lasarett och involverar totalt 330 patienter från >8 infektionskliniker i hela Sverige under åren 2023 -2025/2026.

Personer som utvärderar det primära utfallet av studien är blindade men av praktiska själ är vårdpersonalen som är i direkt kontakt med patienterna inte blindad. Datainsamling är minimerad och allt sker digitalt, med undantag för samtycke och kodnycklar. Målet med studien är att fastställa om PAC är likvärdig de andra behandlingarna när det gäller att uppnå klinisk läkning 10 dagar efter avslutad antibiotikabehandling.

Studien är fullt finansierad av Svenska läkarsällskapet, Stig och Ragna Gorthons Stiftelse, Kungliga Fysiografiska Stiftelsen, Södra regionens projektanslag och genom ALF-medel. Vi hoppas att resultaten ska bidra till en bättre förståelse för vilken behandling som är mest effektiv vid akut febril UVI orsakad av EPE.

Hur jobbar vi?

Arbetsprocess

Patienten inläggs på sjukhus.
01
Mikrobiologen ger varning vid växt av EPE i urin eller blod (mecillinam S). Mikrobiologen ringer kontaktperson för studien.
02
Om patienten har febril urinvägsinfektion och har fått i.v. antibiotika under 1-5 dagar och planeras för eftersläckning, inkludera patienten i studien. Fyll i patientinformation och samtyckeformulär, gör en randomisering och fyll i elektronisk fallrapportformulär (eCRF).
03
Patienter skrivs vanligtvis ut från sjukhuset med ett elektroniskt recept på PAC, ciprofloxacin, trimetoprim/sulfa eller ertapenem för en total behandlingstid på 7-10 dagar, samt odlingsrör för urin- och fekalprov.
04
Notera eventuella biverkningar eller avvikelser från protokollet i eCRF.
05
En studiesköterska kommer att utvärdera klinisk utläkning genom en strukturerad telefonintervju 10 dagar efter avslutad antibiotikabehandling.
06
30-60 Dagar efter randomiseringen, kontrollera odlingsresultatet, granska patientjournalen och fyll i eCRF för sekundära utfallsmått, eventuella biverkningar eller avvikelser från protokollet. Dubbelkontrollera resultatet av klinisk utläkning som anges i punkt 6.
07
Varför genomförs PACUTi?

Varför välja PAC för behandling av akut febril UVI?

Orala alternativ till läkemedel som Ciprofloxacin, Trim-sulfa och Ertapenem är eftertraktade för behandling av akut febril urinvägsinfektion. PAC har visat sig ge låga MIC-värden (50/90: 0.19-0.25) vid EPE (Birgy, J Anti Chem, 2021), och har dessutom visat sig ha synergistisk aktivitet vid time-to-kill experiment med EPE (Skarp, Int J Anti Ag, 2019).
Även om evidens för mecillinam i singelterapi ännu inte är övertygande (Söraas, PloS One, 2014 & Hansen, BMC ID, 2022), så har vi god klinisk erfarenhet av denna kombination av läkemedel i Skåne.

Det finns dock oro för hur kombinationen kan påverka tarmfloran och om betalaktam-antibiotika är lämpligt vid febril UVI hos män. Trots detta så kan PAC vara ett bra alternativ vid behandling av akut febril UVI orsakat av EPE.

Patienter

Patienter som omfattas

Vilka kan vara med?

Vilka kan inte vara med?

Vi som utför forskningsstudien

Forskargruppen

Läs de senaste nyheterna från Pacuti

Nyheter

Forskningsstudien PACUTI

Forskningen görs tillsammans med Lunds Universitet och Helsingborgs lasarett.

Studien involverar totalt 330 patienter från >10 svenska infektionskliniker under åren 2023 till 2025/2026.