Dokument till prövarpärm

Prövningsläkemedel, produktbeskrivning
Nr4.Du som är med i PACUTI-studien – att komma ihåg efter utskrivning från sjukhus
Nr4. Information till patienter och samtycke
Nr4. Information till patienter Gemensamt PUA V-ås
Nr9 PreScreening-Screening-Log