Inkludera en patient

Lathund Journal
Prövningsläkemedel, produktbeskrivning
Arbetsgång för lokal prövare
Remiss kontrollurin HGINPA
Remiss kontrollfeces HGINPA
Mikrobiologisk Lathund
Inkludera patient – steg för steg
Nr4.Du som är med i PACUTI-studien – att komma ihåg efter utskrivning från sjukhus
Nr4. Information till patienter och samtycke
Nr4. Information till patienter Gemensamt PUA V-ås